Termeni: Scania Romania SRL numită în continuare „Scaniași OMV Petrom Marketing SRL numită în continuare „OMV” sunt proprietarii acestui site și, dacă nu se indică altfel, al tuturor conținuturilor acestuia.

Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord cu termenii și condițiile explicate în continuare. Rețineți că Scania si OMV pot modifica oricând termenii și condițiile și la latitudinea lor. Prin urmare, Scania și OMV vă recomandă să îi parcurgeți în mod regulat.
Acești termeni și condiții au fost revizuiți ultima dată la 01.08.2018.
Dacă oricare dintre acești termeni sunt găsiți ilegali, nevalizi sau nuli, validitatea și aplicabilitatea termenilor rămași nu va fi afectată sau modificată.

Utilizare
Conținutul acestui site poate fi folosit după cum urmează: puteți vizualiza, copia, imprima și distribui orice document publicat aici de Scania și OMV, cu condiția ca aceste acțiuni să nu fie efectuate în scop de comercializare a conținuturilor ca atare, să se facă referire la Scania și OMV în legătură cu distribuția de documente și ca toate notele privind drepturile de autor și de proprietate conținute să fie păstrate.
Conținutul acestui site nu poate fi modificat, transmis, reprodus, publicat, face subiectul unei licențe, transferat sau vândut fără consimțământul prealabil scris al Scania și OMV.

Mărci comerciale înregistrate și drepturi de autor
Toate mărcile comerciale înregistrate, mărcile, siglele, imaginile și software-ul care apar pe acest site sunt, dacă nu este indicat altfel, proprietatea Scania și OMV, a partenerilor acestora sau a filialelor acestora și sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală.
Orice utilizare a mărcilor, siglelor, textelor, imaginilor și software-ului este interzisă, cu excepția cazului în care acest lucru este deja permis în conformitate cu cele de mai sus.

Utilizarea sau distribuția neautorizate a oricărui material de pe acest site poate face obiectul unor sancțiuni civile, precum și penale, în condițiile legilor aplicabile. Scania și OMV vor asigura aplicarea drepturilor sale de proprietate intelectuală cu strictețe.

Politica privind informațiile
Informațiile de pe acest server sunt oferite „ca atare” fără vreo garanție de orice fel, fie exprimată, fie implicată, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate implicate, adecvare la un anumit scop sau la neîncălcare.
Scania și OMV nu garantează acuratețea și totalitatea informațiilor de pe acest site.
Scania și OMV nu se angajează să actualizeze informațiile sau materialele de pe acest site. Modificările aduse informațiilor pot fi efectuate oricând fără notificare și vor fi încorporate în noile ediții ale acestui site.
Scania și OMV nu va fi în niciun caz responsabilă de orice fel de deteriorări, directe sau indirecte, cu caracter punitiv, întâmplătoare, speciale sau care decurg sau altfel de deteriorări care pot apărea sau care sunt legate în vreun fel de utilizarea sau de incapacitatea de utilizare a acestui site sau a conținuturilor, fie că se face pe baza unui contract, în urma unui prejudiciu, răspundere strictă sau altele, chiar dacă a existat notificare a posibilității unor astfel de defecțiuni.

Alte site-uri
Acest site poate conține legături către site-uri aflate în proprietatea unor terțe părți. Cu toate acestea, astfel de legături sunt utilizate pentru a servi vizitatorilor, Scania și OMV nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținuturile, acuratețea informațiilor sau respectarea confidențialității respectivelor site-uri.

Politica de confidențialitate
Scania și OMV respectă confidențialitatea persoanelor și nu culege sau folosește date cu caracter personal.
Scania și OMV respectă legile naționale de protecție a datelor care controlează folosirea și culegerea de date.

Contact
Dacă aveți întrebări cu privire la termeni sau, în special, la politica de confidențialitate, nu ezitați să ne contactați:
Scania: (dați clic aici).
OMV: (dați clic aici).